Service

Alle anstrengelsene til Anonyme Narkomane er inspirert av våre gruppers primære formål.
På dette felles grunnlag er vi forpliktet.


Aktivitetskomiteen trenger alltid villige tjenere!
Møt opp på komiteens møter. Sjekk komiteens side for dato.
__________

OR- komiteen trenger alltid villige tjenere!
Møt opp på komiteens møte tredje onsdag i måneden.


Retningslinjer for OSSK
Anonyme Narkomanes servicestruktur
Forklaring på forkortelsene brukt i servicesammenheng

 

12 trinn
12 tradisjoner
12 konsepter