Møter i sør

Mandag:
Mandagsgruppa kl 18:00
Vestre Strandgt. 19 a, Kristiansand
Kontakt: mandagsgruppa@naossk.org

Tirsdag:
Fredagsgruppas tirsdagsmøte kl 18:00
Vestre Strandgt. 19 a, Kristiansand
Kontakt: fredagsgruppa@naossk.org

Gjør det enkelt- gruppa kl 19:30
Dronningensgt. 36, Kristiansand
Åpent møte siste tirsdag i mnd.
Kontakt: gjordetenkelt@naossk.org

Onsdag:
Vennesla Hæran- gruppa kl 18:00*
Tjønnvollveien Vennesla
Kontakt: vennesla@naossk.org

Åpen dør- gruppa kl 19:30 – åpne møter
“Ungdomsloftet” Lund kirke, Marviksv. 5, Kristiansand
Kontakt: opendoor@naossk.org

Torsdag:
Arendalsgruppa  kl 17:30*
Nygt. 3, Arendal.
Åpent møte siste torsdag i mnd.
Kontakt: arendal@naossk.org

NA- gruppa Bak Fasaden kl 18:30
Vestre Strandgt. 19 a, Kristiansand
Kontakt: bakfasaden@naossk.org

Torsdagsklubben kl 19:00
“Ungdomsloftet” Lund kirke, Marviksv. 5, Kristiansand
Kontakt: na67@naossk.org

Fredag:
Fredagsgruppa kl 18:00
Vestre Strandgt. 19 a, Kristiansand
Kontakt: fredagsgruppa@naossk.org

Søndag:
Mandalsgruppa kl 17:30*
Store Elvegt. 94b, Mandal
Kontakt: mandal@naossk.org