Aktivitetskomiteen

Ingen komitémøter inntil videre!
Aktivitetskomiteen i Område Sør tjener fellesskapets medlemmer ved å arrangere fester og tilstelninger av forskjellig art.
I Område Sør er nok Bragdøya- treffene i juli det mest kjente og besøkte. Men komiteen arrangere også fester på nyttårsaften, og jobber stadig med nye ideer.

Har du lyst til å gjøre tjeneste i denne komiteen er det bare å stille opp når vi har møter.
Komiteen møtes tredje lørdag i måneden kl 12:00 i Vestre Strandgt. 19a.
Ingen komitémøter inntil videre!

Kontakt: akom@naossk.org


Referatarkiv