Arrangementer

Grunnet den pågående pandemien er det en rekke arrangementer som blir utsatt eller avlyst. En oversikt over verdensomspennende arrangementer kan finnes på NA.org, men vær oppmerksom på at heller ikke den sida blir vedlikeholdt som normalt.