Vi tilfriskner

Når vi til slutt finner ut at vi ikke kan fungere som mennesker, hverken med eller uten rusmidler, står vi ansikt til ansikt med følgende dilemma; hva mer kan gjøres? Det ser ut til å være disse alternativene: enten å fortsette så godt vi kan til den bitre slutt – fengsler, institusjoner eller død – eller finne en ny måte å leve på.
I tidligere tider fikk veldig få rusavhengige dette siste valget. De som er rusavhengige i dag er heldigere. For første gang i menneskehetens historie har en enkel måte bevist seg selv i livet til mange rusavhengige, og den er tilgjengelig for oss alle. Det er et enkelt åndelig, ikke-religiøst program, kjent som Anonyme Narkomane.

Basic Text s. 86