Hva er NA?

NA er et fellesskap eller forening av menn og kvinner som hadde fått et alvorlig problem med rusmidler. Vi er rusavhengige i tilfriskning som møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde oss rusfrie. Dette er et program med totalavhold fra alle rusmidler. Det er kun én betingelse for medlemskap, et ønske om å slutte og bruke rusmidler. Vi foreslår at du har et åpent sinn og gir deg selv en sjanse. Vårt program er en samling prinsipper skrevet så enkelt at vi kan følge dem i våre daglige liv. Det viktigste ved dem er at de virker.

NA er uten betingelser, og er ikke knyttet til noen andre organisasjoner. Vi har ingen inngangspenger eller avgifter, ingen forpliktelser og ingen løfter å gi til noen. Vi er ikke forbundet med noen politisk eller religiøs gruppe, heller ingen myndigheter, og er ikke overvåket på noe tidspunkt. Hvem som helst kan slutte seg til oss uansett alder, rase, seksuell legning, livssyn, religion eller mangel på religion.

Vi er ikke interessert i hva eller hvor mye du brukte, eller hvem som var dine forbindelser, hva du har gjort tidligere, hvor mye eller lite du har, men kun i hva du vil gjøre med ditt problem og hvordan vi kan hjelpe. Nykommeren er den viktigste personen på ethvert møte, fordi vi kan bare beholde det vi har ved å gi det videre. Vi har lært av vår gruppeerfaring at de som kommer regelmessig på våre møter holder seg rusfrie.

Basic Text s. 9