Om OSSK

Komiteen ble opprettet i 1997 med bakgrunn i et ønske om tettere samarbeid med fellesskapet i Norge.
I tillegg ønsket gruppene i området å samles for å forsøke og spre budskapet om tilfriskning fra rusavhengighet på en mer effektiv måte.

OSSK møtes normalt første onsdag i måneden kl 18:00, med unntak av juli. Endringer kan forekomme.

OSSK har to underkomiteer. Informasjon om disse ligger under «Service».


Retningslinjer OSSK