20. april
Løsrivelse

"Avhengighet er en familiesykdom, men vi kunne bare forandre oss selv."

Mange av oss kommer fra svært ødelagte familier. Til tider føles vanviddet som råder blant våre slektninger overveldende. Noen ganger ønsker vi bare å pakke koffertene våre og flytte langt, langt vekk.

Vi ber om at våre familiemedlemmer vil slutte seg til oss i tilfriskning, men til vår store sorg skjer ikke det alltid. Av og til, til tross for at vi gjør alt det vi kan for å bringe budskapet videre, finner vi ut at vi ikke kan hjelpe dem vi er mest glade i. Vår gruppeerfaring har gjentatte ganger lært oss at vi vanligvis står for nære våre slektninger til å kunne hjelpe dem. Vi lærer at det er bedre å overlate dem i vår høyere makts omsorg.

Vi har funnet ut at når vi slutter å prøve å løse problemene til våre familiemedlemmer, gir vi dem det rommet de trenger for å finne ut av ting i sine egne liv. Gjennom å minne dem på at vi ikke er i stand til å løse problemene deres for dem, gir vi oss selv friheten til å leve våre egne liv. Vi har tillit til at Gud vil hjelpe våre familiemedlemmer. Ofte kan et eksempel på vår egen fortsatte tilfriskning være det beste vi har å gi våre kjære. Av hensyn til vår families og vår egen mentale helse, må vi la våre slektninger finne sine egne måter å tilfriskne på.Bare for i dag:
Jeg vil forsøke å jobbe med mitt eget program og overlate familien min i omsorgen til en høyere makt. 

 

Copyright© NA World Service, Inc. All Rights Reserved