13. mai
Fremover på reisen

"Utviklingen i tilfriskning er en sammenhengende oppadgående reise."
Basic Text, s. 83, 5. utg.

Jo lenger vi er rusfrie, desto brattere og smalere ser vår vei ut til å bli. Men Gud gir oss ikke mer enn vi kan takle. Uansett hvor vanskelig veien blir, uansett hvor smal, svingete og kronglete den er, så er det håp. Det håpet ligger i vår åndelige fremgang.

Hvis vi fortsetter å gå på møter og holder oss rusfrie, blir livet... vel, annerledes. Den kontinuerlige søken etter svar på livets oppturer og nedturer kan gjøre at vi stiller spørsmål ved alle aspekter av våre liv. Livet er ikke alltid behagelig. Det er nå vi må vende oss til vår høyere makt med enda mer tro. Noen ganger er alt vi kan gjøre å holde oss godt fast, og tro at ting vil bli bedre.

Over tid vil vår tro frembringe forståelse. Vi vil begynne å se helheten i våre liv. Etter hvert som vårt forhold til vår høyere makt utvikles og fordypes, blir akseptering nesten en vane. Uansett hva som skjer når vi går igjennom tilfriskning, stoler vi på vår tro på en kjærlig høyere makt og fortsetter fremover.Bare for i dag:
Jeg aksepterer at jeg ikke har alle svarene på livets spørsmål. Til tross for dette vil jeg ha tro på Gud, slik jeg oppfatter Gud, og fortsette på reisen i tilfriskning. 

 

Copyright © NA World Services, Inc. All Rights Reserved