24. februar
En ny innflytelse

"Det vi faktisk trengte var en personlighetsforandring. Det ble nødvendig å forandre våre selvdestruktive mønstre."
Basic Text, s. 15

Tidlig i livet var de fleste av oss i stand til å kjenne glede og forundring, og å gi og motta ubetinget kjærlighet. Da vi begynte å bruke, kom en innflytelse inn i våre liv som sakte dro oss vekk fra disse tingene. Jo lenger ned vi havnet i mønstrene til avhengigheten, jo lenger vekk kom vi fra glede og forundring og kjærlighet.

Denne reisen skjedde ikke over natten. Men uansett hvor lenge den varte, så kom vi til NA med mer enn kun et rusproblem. Avhengighetens innflytelse hadde forvridd våre livsmønstre til det ugjenkjennelige.

Det er sant at de tolv trinn gjør mirakler, men ikke mange av dem virker over natten. Vår sykdom forandret sakte vår åndelige utvikling til det verre. Tilfriskning introduserer en ny innflytelse i våre liv, en kilde av fellesskap og åndelig styrke som sakte driver oss inn i nye, sunne livsmønstre.

Denne forandringen kommer selvfølgelig ikke bare av seg selv. Men hvis vi samarbeider med den innflytelsen som NA har brakt inn i våre liv, vil vi over tid erfare den forandringen i personlighet vi kaller tilfriskning. De tolv trinn gir oss et program for den slags samarbeid som kreves for å gi oss tilbake glede, forundring og kjærlighet i våre liv.Bare for i dag:
Jeg vil samarbeide med den nye innflytelsen av fellesskap og åndelig styrke NA har brakt inn i mitt liv. Jeg vil ta det neste trinnet i mitt program. 

 

Copyright 2019© NA World Services, Inc. All Rights Reserved