16. juni
Akseptere livet

"Noen ting må vi akseptere og noen ting kan vi forandre. Vi får forstand til å se forskjellen når vi vokser i vårt åndelige program."
Basic Text, s. 94

Det er forholdsvis lett å godta de tingene vi liker - det er de tingene vi ikke liker som er vanskelige å godta. Men å omforme verden og alle i den for at det skal passe oss, vil ikke løse noe som helst. Tross alt var det idéen om at verden var skyld i alle våre problemer som var den holdningen som fikk oss til å fortsette å bruke, og den holdningen som nesten tok livet av oss.

I løpet av trinnarbeidet begynner vi å stille oss selv vanskelige spørsmål om rollene vi selv har spilt i å skape de uakseptable livene vi har levd. I de fleste tilfeller har vi funnet ut at det som trengtes å forandres var vår egen holdning og våre egne handlinger, ikke menneskene, stedene og tingene rundt oss.

I tilfriskning ber vi om visdom og forstand til å se forskjellen på det som kan og det som ikke kan forandres. Og når vi ser sannheten i vår situasjon, ber vi om villighet til å forandre oss selv.Bare for i dag:
Høyere makt, gi meg forstand til å se forskjellen på det som kan og det som ikke kan forandres. Vær så snill og hjelp meg til å takknemlig godta det livet jeg har blitt gitt. 

 

Copyright 2019© NA World Services, Inc. All Rights Reserved