24. september
En voksende forståelse av Gud

"De eneste foreslåtte retningslinjene er at denne makten er kjærlig, omsorgsfull og større enn oss selv. Vi behøver ikke være religiøse for å akseptere denne ideen. Poenget er at vi åpner våre sinn til å tro."
Basic Text, s. 24

I en livslang prosess med å komme til å tro, vil vår forståelse av Gud forandres. Den forståelsen vi har når vi er nye i tilfriskning vil ikke være den samme som når vi har noen måneders rusfri tid, og den forståelsen vil heller ikke være den samme når vi har vært rusfrie noen år.

I utgangspunktet vil vår forståelse av en makt større enn oss selv sannsynligvis være begrenset. Vi tenker kanskje at den makten vil kunne holde oss rusfrie, men heller ikke mer. Vi kan nøle med å be fordi vi har satt begrensninger for hva vi vil be vår høyere makt gjøre for oss. Vi sier kanskje: "Nei, dette er så ille at ikke engang Gud kan gjøre noe med det," eller: "Gud har mange mennesker å ta seg av. Det er ikke tid til overs for meg."

Men etter hvert som vi vokser i tilfriskning, så vokser også vår forståelse. Vi begynner å skjønne at de eneste begrensningene i Guds kjærlighet og nåde er de vi selv påfører oss ved å ikke flytte oss ut av veien. Den kjærlige Gud vi kommer til å tro på er uendelig, og den kraften og kjærligheten vi finner i vår tro deles av nesten alle rusavhengige i tilfriskning rundt hele verden.Bare for i dag:
Den Gud jeg begynner å forstå har en grenseløs kapasitet for kjærlighet og omsorg. Jeg vil stole på at min Gud er større enn et hvilket som helst problem jeg måtte ha. 

 

Copyright 2020© NA World Services, Inc. All Rights Reserved