25. februar
Så syke som våre hemmeligheter

"Det ville være tragisk å skrive det hele ned og så legge det i en skuff. Disse karakterfeilene vokser i mørket, og dør når de kommer ut i lyset."
Basic Text, s. 32

Hvor mange ganger har vi ikke hørt det bli sagt at vi er bare så syke som våre hemmeligheter? Mens mange medlemmer velger å ikke bruke møtene til å dele intime detaljer fra sine liv, er det viktig at vi hver og en av oss finner frem til det som virker best for oss. Hva med de væremåtene som vi har tatt med oss inn i tilfriskningen som ville føre til skam dersom de ble oppdaget? Hvor mye er vi komfortable med å avsløre, og til hvem? Dersom vi er ukomfortable med å dele noen detaljer fra våre liv på møtene, hvem vender vi oss til?

Vi har funnet ut at svarene på disse spørsmålene er sponsorskap. Selv om det tar tid å bygge opp et forhold til en sponsor, er det viktig at vi har nok tillit til vår sponsor til at vi tør å være fullstendig ærlige. Våre karakterfeil har bare makt over oss så lenge de forblir skjulte. Dersom vi ønsker å bli fri fra dem må vi avdekke dem. Hemmeligheter er bare hemmeligheter inntil vi deler dem med et annet menneske.Bare for i dag:
Jeg vil avdekke mine hemmeligheter. Jeg vil være ærlig med min sponsor. 

 

Copyright © NA World Services, Inc. All Rights Reserved