Service i Anonyme Narkomane...

 hospital & institusjonskomité - H&I

Hensikten med et H&I- møte er å bringe budskapet om tilfriskning til rusavhengige som ikke har full tilgang til ordinære NA- møter. H&I- møter og presentasjoner, unntatt for dem som er i langtids institusjoner, har som hensikt å ganske enkelt introdusere dem som deltar om det grunnleggende i Anonyme Narkomanes program.

Komiteen møtes første onsdag i måneden kl 18:00 i Vestre Strandgt 19a.

Kontakt: hi-oi@naossk.org

Hva vi gjør og ikke gjør i H&I- tjeneste HER

 offentlig informasjonskomité - oi

Hensikten med Offentlig Informasjonsarbeid i Anonyme Narkomane er å informere offentligheten om at NA finnes og tilbyr tilfriskning fra sykdommen rusavhengighet.
En OI- komité hjelper til å forsikre at informasjonen om vårt fellesskap er nøyaktig, og tilgjengelig for offentligheten.

Vårt hovedformål som fellesskap er å bringe budskapet til den rusavhengige som fremdeles lider. Offentlig Informasjon er en vesentlig del av ”å bringe budskapet”.

Komiteen møtes første onsdag i måneden kl 18:00 i Vestre Strandgt 19a.

Kontakt: hi-oi@naossk.org

Hva vi gjør og ikke gjør i OI- tjeneste HER

Referater fra H&I/OI- komiteen HER.

 aktivitetskomiteen

Aktivitetskomiteen i Område Sør tjener felleskapets medlemmer (og også våre familier og venner) ved å arrangere fester og tilstelninger av forskjellig art.
I Område Sør er nok Bragdøya- treffene i juli det mest kjente og besøkte.
Men komiteen arrangerer også fester på nyttårsaften, og jobber stadig med nye ideer.

Har du lyst til å gjøre tjeneste i denne komiteen er det bare å stille opp når vi har møter.

Komiteen møtes andre onsdag i måneden kl 18:00 i Vestre Strandgt 19a.
Døra åpnes kl 17:00.

Kontakt: akom@naossk.org

Referater fra Aktivitetskomiteen HER.

 Ledige verv i OSSK

Sekretær, rusfri tid 2 år, varighet 1 år

Kasserer, rusfri tid 3 år, varighet 1 år

 

H&I/OI- komiteen trenger alltid villige tjenere. Møt opp på komitémøte første onsdag i mnd.