Bare for idag...

si til deg selv...

BARE FOR IDAG vil mine tanker være på min tilfriskning,
å leve og nyte livet uten bruk av rusmidler.
BARE FOR IDAG vil jeg ha tillit til noen i NA som tror på meg
og ønsker å hjelpe meg i min tilfriskning.
BARE FOR IDAG vil jeg ha et program. Jeg vil prøve å følge det etter beste evne.
BARE FOR IDAG vil jeg gjennom NA prøve å få et bedre syn på livet mitt.
BARE FOR IDAG vil jeg være uredd, mine tanker vil være på mine nye bekjente,
mennesker som ikke bruker og som har funnet en ny måte å leve på.
Så lenge jeg følger den veien har jeg ingenting å frykte.

 

dagens tekst i "BARE FOR I DAG" - klikk her

 

TODAY'S MEDITATION  iN "Just for Today" - CliCk heRE

Will not show correct date before 9am in Norway due to time difference.