Kontaktinfo

Kontaktinfo...


NA OSSK
Vestre Strandgt. 19a
4611 Kristiansand
Org.nr.: 994 583 883

Komiteen avholder sine møter i Vestre Strandgt. 19a, 1. lørdag i måneden kl 12:00.
Komitémøtene er lukket, dvs. kun for NA- medlemmer.


Kontaktinfo til betrodde tjenere i komiteen:
leder@naossk.org
nestleder@naossk.org
kasserer@naossk.org
sekretar@naossk.org
ossk@nanorge.org (RKM)
vararkm@naossk.org

Komiteen for Offentlige Relasjoner:
or@naossk.org

Aktivitetskomiteen:
akom@naossk.org

Ved feil på sidene eller andre kommentarer:
web@naossk.org


NA Regionen Norges landsdekkende telefontjeneste: 905 29 359
Tjenesten er operativ hverdager mellom kl 17:00 - 19:00