Kontaktinfo...

NA OSSK
Postboks 58
4661 Kristiansand

Komiteen avholder sine møter i Vestre Strandgt. 19a, 3. lørdag i måneden kl 12:00.
Komitémøtene er lukket, dvs. kun for NA- medlemmer.
_____________________________________________________

Kontaktinfo til betrodde tjenere i komiteen:

leder@naossk.org
nestleder@naossk.org
kasserer@naossk.org
sekretar@naossk.org
Hospital & Institusjon / Offentlig Informasjon:

hi-oi@naossk.org
Aktivitetskomiteen:

akom@naossk.org
Ved feil på sidene eller andre kommentarer:

web@naossk.org

_____________________________________________________

NA Regionen Norges landsdekkende telefontjeneste: 905 29 359
Tjenesten er operativ hverdager mellom kl 17:00 - 19:00
_____________________________________________________