18. september
Ærlige relasjoner

”En av de størse forandringene i våre liv skjer innenfor personlige forhold.”
Basic Text, s. 56

Tilfriskning gir mange av oss relasjoner som er nærmere og mer intime enn noen vi har hatt før. Etter hvert som tiden går finner vi ut at vi trekkes mot de som til slutt blir våre venner, våre sponsorer, og våre livsledsagere. Delt latter, delte tårer, og delte problemer fører til gjensidig respekt og varig empati.

Men hva gjør vi så når vi finner ut at vi ikke er enige med våre venner i alt? Vi kan oppdage at vi ikke deler den samme smaken i musikk som vår beste venn, eller at vi ikke er enig med vår ektefelle om hvordan vi skal plassere møblene, eller vi kan finne ut at vi stemmer annerledes enn vår sponsor på et servicekomitémøte. Betyr konflikter at vennskapet, ekteskapet eller sponsorskapet er over? Nei!

Disse typer konflikter er ikke bare noe vi må forvente i et godt og varig vennskap, men det er faktisk en indikasjon på at begge menneskene er følelsesmessig sunne og ærlige individer. I et hvilket som helst forhold der begge personene er enige om alt, er sjansene store for at det bare er den ene personen som står for all tenkningen. Dersom vi ofrer vår ærlighet og integritet for å unngå konflikter eller uenigheter, gir vi bort det beste vi kan bringe inn i en relasjon. Vi erfarer den fulle tyngden av partnerskap med andre mennesker når vi er fullstendige ærlige.Bare for i dag:
Jeg ønsker de forskjellene som gjør hver og en av oss spesielle velkommen. I dag vil jeg arbeide med å være meg selv. 

 

Copyright© NA World Service, Inc. All Rights Reserved