23. juli
Å overgi egenvilje

”Vi ønsker og krever at ting alltid skal gå vår vei. Vi burde vite fra tidligere erfaringer at vår måte å gjøre ting på ikke fungerer.”
Basic Text, s. 92

Vi har alle idéer, planer og mål for våre liv. Det er ingenting i NA-programmet som sier at vi ikke kan tenke selv, ta initiativ og sette ansvarlige planer ut i livet. Det er når våre liv er drevet av egenvilje at vi får problemer.

Når vi kun lever på en egenrådig måte, går vi forbi det å tenke for oss selv - vi tenker bare oss selv. Vi glemmer at vi bare er en del av verden og at den styrken vi har kommer fra en høyere makt. Vi kan til og med gå så langt at vi innbiller oss at andre mennesker kun eksisterer for å følge våre befalinger. Raskt finner vi ut at vi er på kant med alt og alle rundt oss.

På dette stadiet har vi to muligheter. Vi kan fortsette å være slave av vår egenvilje, stille urimelige krav og bli frustrerte over at ikke alt går vår vei. Eller vi kan overgi oss, slappe av, søke etter Guds vilje med oss og kraften til å utføre den, og finne veien tilbake til en tilstand hvor vi har fred med verden rundt oss. Å tenke, ta initiativ og ha ansvarlige planer - det er ikke noe i veien med disse tingene, så lenge de tjener Guds vilje, og ikke kun vår egen.Bare for i dag:
Jeg vil planlegge å utføre Guds vilje, ikke min egen. Hvis jeg finner ut at jeg er på kant med alt rundt meg, vil jeg overgi min egenvilje. 

 

Copyright© 2015, NA World Service, Inc. All Rights Reserved