22. februar
Guds vilje, eller min?

”Vi fortsatte med å ta selvransakelse, og når vi feilet innrømmet vi det med en gang.”
Trinn ti

I Anonyme Narkomane har vi funnet ut at jo mer vi lever i harmoni med vår høyere makts vilje for oss, jo større er harmonien i våre liv. Vi bruker trinn ti for å hjelpe oss med å opprettholde denne harmonien. Daglig setter vi av tid til å se på vår adferd. Noen av oss vurderer hver handling med et veldig enkelt spørsmål: ”Guds vilje, eller min?”

I mange tilfeller finner vi ut at våre handlinger har vært i overensstemmelse med vår høyere makts vilje for oss, og vi igjen har vært i overensstemmelse med verdenen omkring oss. Men i noen tilfeller vil vi imidlertid oppdage motsetninger mellom vår adferd og våre verdier. Vi har handlet ut fra vår egen vilje, ikke Guds vilje, og resultatet har vært disharmoni i våre liv.

Når vi oppdager slike motsetninger, innrømmer vi at vi har feilet og gjør endringer. Med større bevissthet om hva vi tror er Guds vilje med oss i slike situasjoner, er det mindre sjanse for at vi gjentar disse handlingene. Og vi har bedre mulighet til å leve mer i harmoni med vår høyere makts vilje med oss og verden omkring oss.Bare for i dag:
Jeg ønsker å leve i harmoni med min verden. I dag vil jeg vurdere mine handlinger ved å spørre; ”Guds vilje, eller min?” 

 

Copyright© 2017, NA World Service, Inc. All Rights Reserved