24. juni
Toleranse

" ...minner oss alltid om å sette prinsipper foran personligheter."
Tradisjon tolv

Av og til er det vanskelig å akseptere andres karakterfeil. Mens vi tilfriskner sammen lytter vi ikke bare til hva andre deler på møtene, vi observerer også hvordan de går gjennom sin tilfriskning. Jo nærmere kjent vi blir med andre medlemmer, desto mer oppmerksomme blir vi på hvordan de lever sine liv. Vi kan få oppfatninger om hvordan de "arbeider med sitt program". Vi merker at visse medlemmer irriterer oss, eller vi kan høre oss selv si: "Hvis jeg arbeidet med programmet på deres måte, ville jeg helt sikkert komme til å bruke."

Vi har funnet ut at toleranse er et prinsipp som ikke bare styrker vår egen tilfriskning, men også vårt forhold til individer som er en kilde til irritasjon for oss. Det blir lettere å akseptere andre medlemmers svakheter når vi husker på at vi sjelden overgir våre egne karakterfeil før vi blir smertefullt klar over dem.Bare for i dag:
Jeg vil streve etter å akseptere andre som de er. Jeg vil forsøke å ikke dømme andre. Jeg vil fokusere på prinsippene kjærlighet og akseptering. 

 

Copyright© 2017, NA World Service, Inc. All Rights Reserved