21. september
Bønn

”Bønn krever praksis, og vi bør minne oss selv på at dyktige mennesker ikke ble født med sine ferdigheter.”
Basic Text, s. 45

Mange av oss kom inn i tilfriskning uten erfaring med det å be, og vi bekymret oss over at vi ikke kunne de ”riktige ordene”. Noen av oss husket de ordene vi hadde lært i barndommen, men var ikke sikre på om vi trodde på disse lenger. Uavhengig av vår bakgrunn, så kjempet vi i tilfriskningen med å finne ord som ærlig uttrykte hva vi hadde på hjertet.

Ofte er den første bønnen vi forsøker oss på en enkel anmodning til vår høyere makt for å be om hjelp til å være rusfri hver dag. Vi kan be om veiledning eller mot, eller ganske enkelt be om kjennskap til Guds vilje med oss og kraften til å utføre den. Hvis vi finner ut at vi krangler det til for oss selv når vi ber, kan vi spørre andre medlemmer om å dele med oss hvordan de lærte å be. Uansett om vi ber fordi vi har behov for det eller om vi ber av glede, så er det viktigste å anstrenge seg videre for å få det til.

Vår bønn vil bli formet av vår erfaring med de tolv trinn og vår personlige forståelse av en høyere makt. Etter hvert som vårt forhold til denne høyere makten utvikler seg, vil vi føle oss mer komfortable med bønn. Etter hvert vil bønn bli en kilde til styrke og trøst. Vi søker denne kilden ofte og med glede.Bare for i dag:
Jeg vet at bønn kan være enkelt. Jeg vil begynne der jeg er og øve meg. 

 

Copyright© 2017, NA World Service, Inc. All Rights Reserved